Pravidlá používania súborov cookies

Tieto pravidlá sú umiestnené a verejne dostupné na URL adrese webovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúcej konzultácie alebo oznámenia meniť alebo upravovať Pravidlá používania súborov cookie. Vždy, keď sa Pravidlá používania súborov cookie zmenia, používateľ bude opätovne vyzvaný, aby poskytol svoj súhlas s Pravidlami používania súborov cookie.

Čo sú súbory cookie?

Aby takmer akýkoľvek moderný web fungoval správne, musí zhromažďovať určité základné informácie o svojich používateľoch.  Na tento účel vytvorí web malé dátové súbory - cookie, ktoré sa ukladajú do počítačov používateľov.  Tieto súbory cookie sú navrhnuté tak, aby umožnili webovým stránkam rozpoznať svojich používateľov pri následných návštevách alebo aby autorizovali iné určené webové stránky a aby týchto používateľov rozpoznali pre konkrétny účel.

Súbory cookie plnia veľa rôznych úloh, vďaka ktorým je vaša práca s internetom oveľa plynulejšia a interaktívnejšia. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií na stránkach, ktoré často navštevujete, na zapamätanie vášho ID a obsahu vašich nákupných košíkov, čím sa vám umožní efektívnejšia navigácia medzi stránkami. Pomáhajú tiež zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Kvôli zlepšeniu používateľského komfortu, sú niektoré zhromaždené údaje navrhnuté tak, aby detekovali vzorce prehliadania a približnú geografickú polohu. 


Ako používame súbory cookie na našich webových stránkach?

Webová stránka používa niekoľko typov súborov cookie. 

1. Do prvej kategórie patria nevyhnutné súbory cookie – tieto súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Webová stránka nemôže riadne fungovať bez týchto súborov cookie. Tieto súbory cookie dokážeme iba my prečítať. Zapamätajú si, či ste prijali (alebo odmietli) Pravidlá používania súborov cookie danej webovej stránky.

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať.  Preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas. Ide predovšetkým o autentifikačné súbory cookie a technické súbory cookie vyžadované niektorými informačnými systémami.

Autentifikačné súbory cookie sa ukladajú, keď sa prihlásite na stránku prostredníctvom nášho overovacieho servera. Keď tak urobíte, poskytujete súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov.

2. Druhú kategóriu tvoria tzv. štatistické súbory cookie, ktoré sa používajú na poskytovanie informácií o tom, aká je interakcia návštevníkov s webom. Tento typ súborov cookie zhromažďuje anonymné údaje. Tieto súbory používame výlučne na interný prieskum o tom, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme používateľom našich webových stránok. Tieto súbory cookie vyhodnocujú len to, ako komunikujete s našou webovou stránkou ako anonymný používateľ (zhromaždené údaje vás osobne neidentifikujú). Údaje získané prostredníctvom anonymných súborov cookie sa neposkytujú žiadnym tretím stranám ani sa nevyužívajú na nijaký iný účel. Anonymizované údaje sa môžu poskytnúť dodávateľom pracujúcim na komunikačných projektoch v rámci zmluvnej dohody. 

3. Do tretej kategórie patria marketingové súbory cookie, ktoré sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto súborov cookie je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. 

4. Poslednou skupinou sú nezaradené súbory cookie. To sú cookie v procese klasifikácie, spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie.

Všetky súbory cookie, ktoré používame, sú definované a popísané v tabuľke nižšie.


Základní soubory cookie

 

Názov Služba Účel Trvanie
JSESSIONID Gorenje Používajú stránky napísané v JSP. Súbory cookie platformy na všeobecné účely, ktoré sa používajú na udržanie stavu používateľov v rámci žiadostí. Relácia
ROUTE Gorenje Hybris cookie Relácia
gorenje-sk-cart Gorenje Má na starosti košík užívateľa. 12 rokov
cookieconsent_status_ANALYTICS Gorenje Ukladá nastavenie súhlasu so súborom cookie. 1 rok
cookieconsent_status_ESSENTIAL Gorenje Ukladá nastavenie súhlasu so súborom cookie. 1 rok
cookieconsent_status_MARKETING Gorenje Ukladá nastavenie súhlasu so súborom cookie. 1 rok
cookieconsent_status_PERSONALIZATION Gorenje Ukladá nastavenie súhlasu so súborom cookie. 1 rok
cookieconsent_status_UNCATEGORIZED Gorenje Ukladá nastavenie súhlasu so súborom cookie.1 rok


 


Analytické súbory cookie

 

Názov  Služba Účel Trvanie
_gcl_au Google Analytics Tento súbor cookie používa Google Analytics na pochopenie interakcie používateľov s webovou stránkou. 3 mesiace
_ga Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a na sledovanie používania stránok v rámci analytickej správy. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu unikátnych návštevníkov. 2 roky
_gid Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáhajú pri vytváraní analytických správ o webu. Zhromaždené údaje zahrňujú počet návštevníkov, zdroj, z ktorého prišli, a stránok zobrazené v anonymnej karte. 1 deň
_gat_UA-xxxxxxxx-x Google Analytics Cookie nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ku ktorej sa vzťahuje. Ide o variáciu _gat, ktorá sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokou návštevnosťou. 1 minúta
_hjid Hotjar Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Hotjar. Tento súbor cookie sa nastaví, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie náhodného ID používateľa, jedinečného pre daný web v prehliadači. Tým je zaistené, že správanie pri následných návštevách rovnakého webu bude pripísané rovnakému ID používateľa. 1 rok
_hjFirstSeen Hotjar Toto je nastaveno společností Hotjar k identifikaci první relace nového uživatele. Ukládá hodnotu true / false, což naznačuje, zda to bylo poprvé, co Hotjar zaznamenal tohoto uživatele. Filtry záznamu se používají k identifikaci nových relace uživatele. 30 minút
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval spoločnosť Hotjar, či je tento používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaného limitom počtu zobrazení vašej stránky. 30 minút
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Tento súbor cookie sa používa na detekciu prvej relácie zobrazenie stránky užívateľa. Hodnota True / False je nastavená súborom cookie. 30 minút


 


Marketingové súbory cookie

 

Názov Služba Účel Trvanie
test_cookie  Doubleclick Tento súbor cookie nastavuje server doubleclick.net. Účelom súboru cookie je zistiť, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 15 minút
IDE  Doubleclick Google DoubleClick uchováva informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku, a akúkoľvek inú reklamu pred návštevou webovej stránky. Slúži na to, aby sa používateľom zobrazovali reklamy, ktoré sú pre nich podľa profilu používateľa relevantné. 1 rok 24 dní
_fbp  Facebook Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby sa po návšteve webovej stránky zobrazovala reklama, ak sú na Facebooku alebo na digitálnej platforme využívajúce reklamy Facebooku. 3 mesiace
c_user  Facebook Cookie c_user obsahuje ID aktuálne prihláseného užívateľa. 1 rok
datr  Facebook Účelom súboru datr cookie je identifikovať webový prehliadač, ktorý sa používa na pripojenie k Facebooku, nezávisle od prihláseného používateľa. 2 roky
fr  Facebook

Používa sa na zobrazovanie, meranie a zlepšovanie relevantnosti reklám.

3 mesiace
presence  Facebook

Súbor cookie slúži na zachytenie stavu chatu používateľa.

Napríklad, ktoré karty chatu sú otvorené.

Session
sb  Facebook Účelom súboru cookie je identifikovať webový prehliadač, ktorý sa používa na pripojenie k Facebooku, nezávisle od prihláseného používateľa. 2 roky
spin  Facebook Cookie inzerenta na Facebooku. 24 hodín
wd  Facebook

Tento súbor cookie ukladá rozmery okna prehliadača a Facebook ho používa na optimalizáciu interpretácie stránky.

1 týždeň
xs  Facebook

Tento súbor cookie obsahuje viac informácií oddelených dvojbodkou (dvojbodka je na prenos kódovaná hodnotou %3A).

Prvá hodnota je dvojciferné číslo predstavujúce číslo relácie.

Druhá časť hodnoty je tajná relácia.

Tretím voliteľným komponentom je „zabezpečená vlajka“, ak používateľ povolil funkciu zabezpečeného prehliadania.

1 hodina
VISITOR_INFO1_LIVE  YouTube

Cookie, ktoré nastavuje YouTube a meria šírku pásma a určuje, či získate nové rozhranie prehrávača alebo staré. Platnosť tohto súboru cookie vyprší po 8 mesiacoch.

8 mesiacov
YSC YouTube Tento súbor cookie je nastavený pre videá YouTube na stránkach s vloženým videom YouTube. Platnosť tohto súboru cookie vyprší, keď zatvoríte prehliadač. Relácia
1P_JAR YouTube Povoľuje Googlu zhromažďovať informácie o videách hostovaných na YouTube. 1 mesiac
sid Seznam.cz Seznam používa tieto cookies na personalizáciu reklamných oznámení. 30 dní
bscookie LinkedIn Tento súbor cookie je súbor cookie ID prehliadača nastavený pomocou tlačidiel zdieľania a označenie reklamy. 2 roky
lang LinkedIn Tento súbor cookie sa používa na ukladanie jazykových predvolieb používateľa na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku pri ďalšej návšteve webovej stránky. Relácia
bcookie LinkedIn Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou linkedIn. Účelom súboru cookie je na stránke povoliť funkcie služieb LinkedIn. 2 roky
lidc LinkedIn Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou LinkedIn a používa sa na smerovanie. 1 deň
lang LinkedInTento súbor cookie sa používa na ukladanie jazykových predvolieb používateľa na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku pri ďalšej návšteve webovej stránky. Relácia
UserMatchHistory LinkedIn Linkedin - slúži na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom zobrazovať relevantnú reklamu na základe preferencií návštevníka. 1 mesiac
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Slúži na ukladanie informácií o čase, keď pre užívateľov v určených krajinách prebehla synchronizácia so súborom lms_analytics. 1 mesiac
li_gc LinkedIn Slúži na ukladanie súhlasu hostí s používaním súborov cookie na nerelevantné účely. 2 roky
APISID Google Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky
CONSENT Google Slúži na ukladanie súhlasu so súbormi cookie. 20 rokov
HSID Google Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky
NID Google Obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý Google používa na zapamätanie si vašich preferencií a ďalších informácií. 6 mesiacov
SAPISID Google Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky
SID Google Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky
SIDCC Google Tento súbor cookie poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a poskytuje informácie o akejkoľvek reklame, ktorú koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky. 1 rok
SSID Google Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky
__Secure-1PAPISID Google Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky
__Secure-1PSID Google Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky
__Secure-3PAPISID Google Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky
__Secure-3PSID Google Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky
__Secure-3PSIDCC Google Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky

 

Nezaradené súbory cookie

/


Súbory cookie tretích strán

Niektoré z našich stránok môžu zobrazovať obsah od externých poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter). Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musíte najprv prijať ich konkrétne podmienky používania. Zahŕňajú aj používanie súborov cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Na získanie údajov súvisiacich s návštevnosťou webových stránok (t.j. počet návštevníkov, stránky, ktoré navštívia, čas strávený na stránke) používame služby Google Analytics. Môžeme tiež použiť iné súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomôžu s prieskumom trhu, zlepšením funkcií webových stránok a poskytovaním podpory na webovej stránke. Máte samozrejme aj možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste blokovali ukladanie súborov cookie tretích strán. To však môže mať vplyv na funkčnosť stránky alebo jej častí. Ďalšie informácie o príslušných Pravidlách používania súborov cookie tretích strán nájdete na ich webových stránkach:

You Tube

Google Maps

Microsoft

Facebook

Google

LinkedIn


Ďalšie použité analytické nástroje

Žiadne iné analytické nástroje sa nepoužívajú ani neimplementujú, na ďalšie sledovanie alebo zhromažďovanie údajov.


Remarketing

Pre službu Google Ads remarketing používame súbory cookie poskytované pri návšteve našej webovej stránky.


Ďalšie sledovacie technológie

Nepoužívajú sa žiadne iné sledovacie služby.


Ako môžete spravovať súbory cookie?

Ak chcete zmeniť spôsob, akým prehliadač používa súbory cookie, napríklad zablokovať alebo vymazať súbory cookie  z akejkoľvek webovej stránky, môžete tak urobiť zmenou nastavení prehliadača.

Ak chcete regulovať súbory cookie, väčšina prehliadačov umožňuje buď prijať, alebo odmietnuť všetky súbory cookie, prijať len niektoré druhy súborov cookie, prípadne zobrazí výzvu zakaždým, keď chce daná webová stránka uložiť súbor cookie. Okrem toho môžete jednoducho vymazať súbory cookie, ktoré už prehliadač uložil na vašom zariadení. Proces kontroly a vymazania súborov cookie sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača. Ak chcete zistiť, ako to urobiť na konkrétnom prehliadači, môžete použiť funkciu Pomocník, prípadne navštívte URL adresu http://www.aboutcookies.org, ktorá krok za krom vysvetľuje, ako regulovať a vymazať súbory cookie vo väčšine prehliadačov.