ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

Správcom vašich osobných údajov sú spoločnosti:

  • ConnectLife, dátové technológie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, konajúci ako hlavný správca dát spoločností vyrábajúcich a/alebo obchodujúcich so zariadeniami značiek v rámci spoločností Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi , Asko) a Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo
  • GORENJE Slovakia, s. r. o.

(Obaja správcovia údajov ďalej: Spoločnosť) 

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame vážne a zodpovedne s ohľadom na ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalších platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Tento dokument obsahuje informácie o činnostiach spracovania údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s osobnými údajmi užívateľov našich produktov, našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a/alebo užívateľov webových stránok

 

Okrem zásad ochrany osobných údajov:

  • prijali sme interný postup týkajúci sa ochrany osobných údajov, v ktorom sú stanovené povinnosti Spoločnosti a zamestnancov ohľadom ochrany osobných údajov.
  • prijali sme Zásady súborov cookie, ktoré upravujú ochranu osobných údajov užívateľov našich produktov, našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a/alebo užívateľov webových stránok.
  • vytvorili sme vyhradenú e-mailovú schránku, kde sa na nás môžete obrátiť so všetkými otázkami ohľadom vašich osobných údajov.
  • pravidelne vzdelávame zamestnancov o nakladaní s osobnými údajmi.
  • pravidelne kontrolujeme systémy spracovania osobných údajov a navrhujeme zlepšenie.