Ako vybrať kuchyňu

Ako vybrať kuchyňu

Výber kuchyne krok za krokom

Kuchyňa je prirodzeným srdcom domácnosti. Miestom, kde trávime veľa času, realizujeme svoje kuchárske ambície, rodina sa schádza pri prestretom stole. Plánovanie, návrh a výber novej kuchyne nepodceňte, aby ste sa v nej aj po rokoch cítili príjemne. Prevedieme vás výberom a ukážeme, aké kroky vás čakajú a s čím vám radi pomôžeme.

Ako u nás prebieha návrh kuchyne?

Dohodnutie termínu prvej schôdzky na štúdiu

Pokiaľ má zákazník záujem o návrh kuchyne, je prvým krokom výber vhodného termínu na osobné stretnutie. Zákazník nás môže kontaktovať buď priamo - osobne či telefonicky na vybranom štúdiu, alebo môže zvoliť cestu nepriamu a to on-line cez kontaktný formulár na našom webe či e-mailom.


Prvá schôdzka: Zoznámenie sa so situáciou a plánom

V dohodnutý termín so sebou zákazník do štúdia prináša výkresovú dokumentáciu, prípadne fotky miestnosti, ak sa jedná o rekonštrukciu kuchyne. Návrhár sa zoznamuje s priestorom, predstavami a potrebami zákazníka. Potom predstavuje zákazníkovi aktuálne ponúkaný sortiment ako sú modely a dekory kuchyňou, jej vnútorné vybavenie, úchytky, pracovné dosky a ďalšie doplnky a príslušenstvo.

Po prerokovaní všetkých najdôležitejších bodov na spracovanie prvého návrhu si stanovujú termín ďalšie spoločné stretnutia na štúdiu. Pokiaľ si zákazník praje alebo na návrh ponáhľa a návrhár má časové možnosti, kreslí spoločne návrh ihneď a zákazník na mieste dostane predbežnú cenovú ponuku, čím sa proces urýchľuje.

Hlavným výstupom pre zákazníka je zistenie, či sú jeho predstavy a finančné možnosti predbežne reálne.

1-2 hodiny


Druhá schôdzka: Návrh realizácie a cenová ponuka

Návrhár predstavuje zákazníkovi spracovaný návrh, vybavenosť kuchyne a cenovú ponuku. Prebiehajú prípadné úpravy dispozície a rieši sa väčšie detaily ako je konkrétny výber materiálov, dekorov a doplnkov. Návrhár aj odporučí, aké spotrebiče sa do kuchyne hodí. Spresňuje sa cena zákazky. V tej chvíli nastávajú spravidla tri situácie:

  • Zákazník odchádza s tým, že musí prebrať návrh doma s rodinou, a v tej chvíli návrhár vyčkáva na opätovné kontaktovanie zo strany zákazníka.
  • V prípade neakceptovateľné ceny zákazník ďakuje a odchádza, prípadne si zaplatí vytvorený podrobný návrh a odchádza s výstupmi.
  • V prípade priaznivej ceny pokračuje proces ďalej. Niektorí zákazníci rieši návrh kuchyne ešte pri samotnej stavbe s ohľadom na stavebnej pripravenosti - nemusia teda ihneď dochádzať k podpisu zmluvy, ponúkneme klientovi úhradu zálohy za kuchyňa a vypracujeme inštalačný plán potrebný k stavbe rodinného domu. V prípade záujmu o kuchynskú linku sa definujú všetky konkrétne prvky kuchyne, doplnky a spotrebiče pre následnú prípravu podkladov pre podpis zmluvy. Dohaduje sa ďalší termín stretnutia s cieľom podpisu zmluvy a súčasne s tým sa dojednáva termín zameranie priestoru, ktorý musí prebehnúť pred samotným podpisom (môžu nastať úpravy rozmerov kuchyne).

Hlavným výstupom pre zákazníka je jasná, či jasnejšie, predstava o návrhu kuchyne a už konkrétne cena celej zákazky.

2-3 hodiny


Tretia schôdzka: Finálny kontrola a podpis zmluvy

Pri podpise zmluvy dochádza k finálnej kontrole celej zákazky (zvolených modelov, dekorov a materiálov skriniek, doplnkov a spotrebičov), prečítaniu zmluvných podmienok a platbe zálohy. Pri podpise zmluvy sa odovzdávajú aj inštalačné plány pre remeselníkov, ktorí budú vykonávať prípravu inštaláciou v priestore kuchyne.

Ďalšie dohody môžu už prebiehať v rámci telefonickej či mailovej komunikácie (podklady k platbám, stanovenie presného termínu montáže po naskladnení kuchyne na centrálny sklad, prípadné reklamácie).

Hlavným výstupom pre zákazníka je podpísaná zmluva, predbežný termín dodania kuchyne a detailné podklady pre remeselníkov.

2 hodiny


Montáž a odovzdanie novej kuchyne

Pred montážou odovzdáva zákazník prázdne priestory montážnikov. Samotná montáž trvá podľa zložitosti kuchyne 6 až 25 hodín, v zložitejších prípadoch aj viac.

V poslednej fáze prebieha odovzdanie kuchyne zákazníkovi, ktorý si skontroluje stav prevzaté kuchyne (prípadne sa spisujú vzniknuté chyby a spúšťa sa reklamácie), a dochádza k obojstrannému podpisu montážneho listu.

Zároveň montážnik odovzdáva záručné listy k výrobkom a prebieha krátke vysvetlenie funkcií výrobkov. Napríklad ako ovládať varný panel, pred prvým spustením umývačky naplniť soľ, vypálenie plechov rúry pred prvým použitím, mikrovlnka nesmie byť spúšťaná naprázdno, chladničku spustiť až ráno po montáži kvôli ustálení chladiva v systéme, ako sa dostať k filtrom odsávača a ako ich čistiť a meniť .

Zákazník má svoju vybranú kuchyňu namontovanou v dome či byte a môže ju plne využívať.

Termín spracovanie býva najčastejšie do 8 týždňov od podpisu zmluvy.


Máte záujem o novú kuchyňu?